Waarom hebben we een Commissie Kanaalplan

De zone van het kanaal, dat zich uitstrekt aan beide zijden van de waterweg, heeft altijd al een belangrijke economische en industriële activiteiten gekend. Industrieel getint, verenigt zij vandaag, naast productie en logistieke activiteiten, de voornaamste tertiaire polen van de Regio, alsook een florerende commerciële activiteit. Deze zone kent nochtans heel wat uitdagingen met betrekking tot de toenemende huisvesting, de werkgelegenheid en de algemene economie, de mobiliteit en de levenskwaliteit.

Om deze reden heeft de Brusselse Regio sinds 2012 een KanaalPlan uitgewerkt waarin zij via de herontwikkeling van deze zone een antwoord wenst te bieden voor de grote regionale belangen.

Dossier Mobiliteit "Havenlaan": Observatie Nota van de BHG (16 november 2016), Onderzoek & Annexe - alleen in het Frans, sorry (Agora, 14 november 2016).

Meer vernemen over de context van het KanaalPlan.

Meer vernemen over de projectzones van het KanaalPlan.

Fotos van de laatste vergadering (25.02.2016)!

 
 
 

De Commissie KanaalPlan

De BHG heeft een Commissie KanaalPlan opgericht om de evolutie te volgen van deze zone en om de economische en industriële activiteiten rond het kanaal te borgen. Het doel van deze commissie is om de bedrijven te informeren en om een constructieve dialoog met de overheid te verzekeren. De Commissie KanaalPlan heeft als Voorzitter de heer Georgy Eggermont (Inter-Beton), Vice-Voorzitter van de BHG, gesteund door een Stuurgroep, samengesteld door hemzelf, mevrouw Mimi Itterbeek (Lommat), de heer Daniel Talpe (Minera - Satic), de heer Alphonse Stevens (Stevens & co) en mevrouw  Ingrid Dekempeneer (Dekempeneer).

De eerste Commissie Kanaalplan vond plaats op 08/10/2015. In deze vergadering werd er kennis gemaakt met de heer Tom Sanders, Adviseur van de Territoriale Ontwikkeling/Ruimtelijke Ordening van het Kabinet van de Minister-President en de heer Kristiaan Borret, Bouwmeester. In deze vergadering hebben zij hun visie kunnen toelichten over de toekomstige ontwikkeling van deze zone.

De tweede Commissie KanaalPlan vond plaats op 25/02/2016. De zowat 80 deelnemers hebben kennis gemaakt met de drie Project Managers van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), de Regionale structuur belast met de operationele uitvoering van de projecten. Na de uitleg over de voornaamste lopende of komende projecten, hebben de deelnemers in verschillende workshops per zone de kans gekregen om heel concrete vragen te stellen, en hun zorgen en verwachtingen te delen.

Neem contact op met de Projects Managers van de MSI

Vragen of opmerkingen over het Kanaalplan? Neem gerust contact op met Lise Nakhlé lna@beci.be