Context

Deze strategie dient te voldoen aan een drievoudig objectief:

  • de versterking van de woongebieden en de voorzieningen ten behoeve van allen;
  • de versterking van de werkgelegenheid en de economie, door te werken aan een betere stedelijke integratie van de economische activiteit en het tewerkstellen van de Brusselaars, met name zij die in dit gebied leven;
  • de kwaliteit van de openbare ruimten, met name ten behoeve van de actieve modi, door er op toe te zien dat wijken die heden door het kanaal gescheiden zijn, verbonden worden.

Op 26 september 2013, heeft de Regering akte genomen van het eindrapport en de principes voor de ontwikkeling van het Kanaalgebied goedgekeurd, alsook de selectie van 6 demonstratieprojecten die op prioritaire wijze uitgevoerd dienen te worden.

Op 24 april 2014, heeft de Regering de fundamentele beheersprincipes goedgekeurd relatief aan de oprichting van de operationele structuur, het beheersen van de stedenbouwkundige procedures et de oprichting van een tijdelijke stuurgroep voor de huidige projecten, alsook de perimeter van het Regionaal domein met het oog op de afbakening van een PGB waarbinnen het Gewest de vergunningverlenende overheid zal zijn.

Volgende principes zijn op transversale wijze te respecteren in het kader van de ontwikkeling van het kanaalgebied.

  • Op schaal van het Kanaal, moeten de projecten neigen naar de versterking van de huisvesting, de economie en de kwaliteit van de openbare ruimten
  • In het algemeen, moeten de vastgoedprojecten de doelstellingen omtrent verdichting, stedelijke integratie en gemengdheid respecteren
  • Binnen het geïdentificeerde Regionaal Domein, mobiliseren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regionale operatoren hun gronden in respect met bovenstaande principes;
  • Binnen het Kanaalgebied, trachten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de publieke gewestelijke operatoren de andere publieke actoren te verenigen (Gemeenten, Federale Overheid, ...) rond bovenstaande principes
  • Op het moment van de uitvoering van Kanaalplan, dienen de publieke actoren verenigd te worden door het vastleggen van de methodologie van de workshops in het kader van de uitwerking van de demonstratieprojecten
  • Alle projecten van het Kanaalplan dienen uitgevoerd te worden in de logica om te dienen als voorbeeld voor het leefmilieu, met respect voor verhoogde criteria voor duurzaamheid (hoge energetische en milieuprestaties - materialen, waterbeheer en biodiversiteit)
  • De projecten organiseren een stedelijke integratie van de economische en havenactiviteiten rond het Kanaal, die al hun belang behouden en dit zonder de globale ontwikkeling te belemmeren