In het kort ...

De BHG treedt op als bevoorrechte gesprekspartner bij de gewestelijke en federale overheden of bij andere instanties zoals de Haven van Brussel en BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry), die ook leden van de vereniging zijn.

Ze bevordert de economische en industriële ontwikkeling van de kanaalzone door de aandacht te vestigen op haar strategische ligging en haar logistieke mogelijkheden dankzij de waterweg, het autowegennet, de spoorwegverbindingen en de opslagplaatsen.

 

Fotogalerij